انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
استادان مدیریت آموزشی

آدرس ايميل

نام دانشگاه محل خدمت

مرتبه علمی

نام

نام خانوادگی

ردیف

behrangimr@Yahoo.com

خوارزمی

استاد

محمدرضا

بهرنگی

1

 

شهید بهشتی

استاد

حسن

پرداختچی

2

 

آزاد اسلامي رودهن

استاد

 

حیدری تفرشی

3

 

علامه طباطبائی

استاد

علی

علاقه‌بند

4

 

تبريز

استاد

 

عباس زادگان

5

 

خوارزمی

استاد

مصطفی

عسکریان

6

 

چمران

استاد

محمد علی

نائلی

7

 

شهید بهشتی

دانشیار

محمود

ابوالقاسمی

8

 

خوارزمی- آموزش عالی

دانشیار

حمیدرضا

آراسته

9

 

شیراز

دانشیار

جعفر

ترک زاده

10

 

 ارومیه

دانشیار

سید محمد

میر عباس زاده

11

Naveh1954@yahoo.com

خوارزمی

استاد

عبدالرحیم

نوه ابراهیم

12

 

بیرجند

استاد

هادی

پورشفیعی

13

 

كردستان

استاد

نعمت الـه

عزیزی

14

 

تهران

استاد

سید محمد

میرکمالی

15

 

کردستان

استاد

ارسلان

خسروپور

16

 

آزاد اسلامی

استاد

عباس

خورشیدی

17

 

پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش

دانشیار

حیدر

تورانی

18

 

فرهنگیان

دانشیار

رضا

ساکی

19

nshirbagi@gmail.com

کردستان

دانشیار

ناصر

شیربگی

20

 

آزاد اسلامي مرودشت

دانشیار

عباس

قلتاش

21

 

آزاد  اسلام شهر

دانشیار

نادر

سلیمانی

22

 

علامه طباطبايي

دانشیار

مصطفی

نیکنامی

23

 

محقق اردبیلی

دانشیار

عادل

زاهد بابلان رشته

24

 

آزاداسلاميساری

دانشیار

 

صالحی

25

 

آزاداسلامي رودهن

دانشیار

فتاح

ناظم

26

 

دانشگاه ساری

دانشیار

 

نیاز آذری

27

 

 

دانشیار

محمود

اکرامی

28

 

خوارزمی

استادیار

عبدالرضا

عباسیان

29

 

خوارزمی

استادیار

بیژن

عبدالهی

30

 

شهید بهشتی

استادیار

محمود

حقانی

31

khadivi6422@yahoo.com

آزاد اسلامي تبریز

 

اسداله

خدیوی

32

 

آزاد اسلامي خوراسگان

 

محمد

نادی

33

 

شهید بهشتی

 

محمد

قهرمانی

34

 

اصفهان

دانشیار

سيد علي

سیادت

35

 

اصفهان

استادیار

رضا

هویدا

36

 

اصفهان

دانشیار

سعيد

رجايي پور

37

 

 

 

مختار

موسوی

38

 

شهید چمران اهواز

 

یداله

مهرعلي زاده

39

 

علوم و تحقيقات تهران

استاديار

پريوش

جعفري

40

 

علوم و تحقيقات تهران

استاديار

افسانه

زماني مقدم

41

 

آزاد اسلامی تنکابن

استادیار

 

علی خلخالی

42

 

آزاد اسلامي مرودشت

 

عباداله

احمدی

43

mhs_105@yahoo.com

ارومیه

دانشیار

محمد

حسنی

44

 

رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

نسرین

نورشاهی

45

 

خوارزمی

استادیار

حسن رضا

زین آبادی

46

 

 شهید مدنی پور آذربایجان

استادیار

تقي

زوار

47

 

لرستان

استاد یار

احمد

نظرپوری

48

 

رازی کرمانشاه

استاد یار

 

نادری

49

 

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی

استادیار

ابوالفضل

بختیاری

50

 

فردوسی مشهد

 

مجتبی 

بذر افشان مقدم

51

 

فردوسی مشهد

 

محمد رضا

آهنچیان

52

 

فردوسی مشهد

 

حسینعلی

کوهستانی

53

 

شهید بهشتی

 

غلامرضا

شمس مورکانی

54

 

 

 

 

جزایری

55

 

 

 

علی

شیرازی

56

 

 

 

رمضان

جهانیان

57

 

 

 

احمد

صافی

58

 

 

 

يوسف

حجازی

59

 

 

 

محمدعلي

فرنیا

60

 

 

 

محمدرضا

سرمدی

61

 

 

 

رمضان

حسن زاده

62

 

دانشگاه بیرجند

 

علي

عسکری

63

 

دانشگاه بیرجند

 

هادي

پورشافعی

64

Banisi @riau.ac.ir

آزاد اسلامي رودهن

استاديارپايه 10

پريناز

بني سي

65

mahmoody44@yahoo.com

آزاد اسلامي شهركرد

استاديار

محمدتقي

محمودي

66

siroosghanbari

@yahoo.com

بوعلي سينا همدان

دانشيار

سيروس

قنبري

67

ardalanmr@yahoo.com

بوعلي سينا همدان

استاديار

محمدرضا

اردلان

68

mehdizirak45@gmail.com

آزاداسلامي تربت حيدريه

استاديار

مهدي

زيرك

69

zohoory2002@yahoo.com

پیام نور مشهد

استاديار

وجيهه

ظهورپرونده

70

s.maleki@iaut.ac.ir

 آزاد اسلامي تبريز

استاديار

صادق

ملكي آوارسين

71

A_yas1363@yahoo.com ايلام استاديار علي

ياسيني

72
tolabi70@yahoo.com
ايلام استاديار زينب

طولابي

73

طراحی و اجرا: شرکت آداک